cevher hazırlama mühendisliği nedir

Cevher Hazırlama Mühendisliği nedir? Ham cevherlerden minerallerin çıkarılması, ayrılması ve konsantrasyonuyla ilgilenen mühendislik dalıdır.

Cevherlerin birçok alanda kullanılabilir hale getirilmesi cevher mühendisleri aracılığı ile olur.

Cevher talebimiz arttıkça ve birincil cevher kaynaklarımız tükendikçe, geri dönüşüm ve ıslah giderek önem kazanmaktadır. 

Eski taş ocağı ve maden sahalarının orijinal hallerine geri getirilmesi de hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden cevher hazırlama mühendislerine bayağı ihtiyaç vardır.

Cevherler yerden güvenli bir şekilde çıkarıldıktan sonra, değerli cevherler ayrıştırılır.Bunu yapmak için ısıtma, çözünme, indirgeme veya elektroliz gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerin bir kombinasyonu kullanılabilir. 

Cevher hazırlama mühendisi, maksimum verimi elde etmede hangi yöntem veya teknik kombinasyonunun etkili olacağını anlar ve gerekli işlemi uygular.

Cevher hazırlama mühendisliği sayısal tabanlı ve 4 yıllık bir bölümdür. Sadece İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bu bölüme dair eğitim veriliyor.

Bu meslekten başarılı olabilmek için bu mühendis adaylarının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

# Kimya, Matematik ve Fizik konularına ilgi duymak.

# Analiz ve problemleri tanımlamak.

# Yeni teknik ve teknolojileri benimseyebilme ve endüstri gereksinimlerini ve ilerlemelerini takip etme ile ilgilenmek.

# Baskı altında çalışabilmek.

# Hedefe yönelik olmak.

# Tasarım ve bilgi işlem becerisine sahip olmak.

Cevher Hazırlama Mühendisi Ne iş yapar?

Bir cevher hazırlama mühendisinin iş hayatındaki görevleri aşağıdaki gibi olabilir.

* Cevher Hazırlama Mühendisleri hammadde işlemenin tüm aşamalarında yer alır.

*Madenlerde cevherden metalik ve metalik olmayan maddelerin çıkarılmasını planlar, organize eder ve denetler.

*Düşük değerli saf olmayan metalleri, geri dönüştürülmüş malzemeleri ve yan ürünleri değerli ürünlere dönüştürür.

*Bu ekstraksiyon işlemi hem yer altı hem de açık ocaklarda meydana gelebilir.

*Kimyasal ve proses metalurjisi tekniklerini inceler ve uygular.

*Yerinde test ve araştırmadan sorumludur.

*Metallerin üretimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni yöntemler arar.

*Atık olarak kabul edilen maddeden yeni malzemeler oluşturur.

*Proses tasarımı ve geliştirme yapar.

*Süreç kontrolü ve yönetimininden sorumludur.

*Ekonomik ve çevresel verimliliği ve fizibiliteyi değerlendirmek için operasyonel bütçelerin hazırlanması ve denetlenmesi işini yapar.

Cevher Hazırlama Mühendisliği İş Olanakları Nelerdir?

1- Mineral zenginleştirme tesisleri (Bakır, Krom, Çinko, Kurşun, Alüminyum vb.)

2- Au, Ag, Pt ve diğer değerli metaller için zenginleştirme tesisleri

3- Nadir toprak oksitleri (La, Ce, Nd) üretim tesisleri

4- Demir-Çelik fabrikaları: demir cevherlerinin zenginleştirilmesi, peletlenmesi ve hammaddelerin hazırlanması

5- Biyoteknoloji Yöntemleriyle İşlenen Cevher İşleme Tesisleri

6- Kömürle çalışan elektrik santralleri ve öğütme üniteleri. ( Kömür hakkında bilgiler için : Kömür nedir yazımızı da ziyaret edebilirsiniz)

7- Temiz kömür hazırlama tesisleri

8- Nükleer hammadde üretim birimleri (uranyum, tor)

9- Cam ve seramik hammadde hazırlama tesisleri ve uygulamaları ( Cam hakkında bilgiler için : Cam nedir yazımızı da ziyaret edebilirsiniz )

10- İnşaat-agrega malzemeleri hazırlama tesisleri

11- Çimento hammaddelerinin hazırlanması ve öğütülmesi

12- Gübre ve hayvan yemi hammadde fabrikaları

13- Boya ve deterjan üretim tesisleri

14- Dolgu ve sulandırıcı hazırlama tesisleri

15- Nanoteknolojide Kullanıma Uygun Formda Kil ve Diğer Mineral Esaslı Hammaddelerin Üretimi

16- Endüstriyel minerallerden çeşitli sektörler için ürünlerin geliştirilmesi

17- Katı ve sıvı atık ayırma ve değerlendirme üniteleri

18- Toprak iyileştirme tesisleri Mineral / ürün satış ve pazarlama departmanları

19- Maden işleme tesisi tasarımı ve fizibilite projeleri

20- Maden işleme tesislerinde bilgisayar ve otomasyon uygulamaları

21- Endüstriyel siloların tasarımı ve satışı

22- Geri dönüşüm ve atık değerlendirme tesisleri

23- Atık barajların güvenli bertarafı

24- Arazi Islah Çalışmaları

Cevher Hazırlama mühendisleri Çalışma şartları

Cevher hazırlama mühendisliği mezunları laboratuarlarda çalışabilir veya Cevher Hazırlama Operatörleri veya Teknisyenleri ile birlikte maden sahalarında çalışabilir.

Maden türüne bağlı olarak, Cevher Hazırlama Mühendisleri yerden açıkta veya sıkışık ve sıcak olabilen yeraltında çalışabilirler.

Üretim sahaları sıcak ve gürültülü olabilir ve mühendislerin koruyucu gözlük ve kıyafet giymeleri gerekebilir.

Cevher Hazırlama Mühendisleri çalıştığı işe göre uzun süre evden uzak durabilir. Bu yüzden bu mühendislerden seyahat engeli olmaması istenebilir.

Yukarıdaki çalışma şartlarından dolayı bu mühendisler diğer mühendislere kıyasla daha yüksek maaş alırlar.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Maaşları

Cevher hazırlama mühendisliği maaşları diğer bir çok mühendislik dalı gibi, yeni mezun döneminde asgari ücretin 1,5- 2 katı civarı başlayıp; meslekteki tecrübe ve kazadığı yetkinliklere göre daha sonrki yıllarda asgari ücretin 5-6 katına kadar çıkabilir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı İstatistikleri

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.YerleşenTaban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİCevher hazırlama mühendisliğiSAY60+161316,99847157022

Taban puanlar için: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/tablo4_06082019.pdf

86 / 100
Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

By Bilal Boğday

Bilim aşığı, araştırmacı bir mühendis olarak, doğru ve gerçek bilgiye ulaşmaya bir nebze katkı sağlamak amacı ile Bilim Kültür'ü 2020'de kurdum. Bu sitede gördüğünüz bir çok bilim, teknoloji, mühendislik ve daha bir çok kategorideki yazıları oldukça ciddi kaynaklardan toplayarak sizin için araştırıyor, çeviriyor, düzenliyor ve yayına sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir