ph nedir resim

PH Nedir? PH skalası, bir çözeltinin asidik ya da bazik olduğunu ve gücünü göstermektedir. Göstergeler, bir çözeltinin PH’ına göre renk değiştiren boyalardır. Peki tam olarak PH nedir, inceleyelim.

PH Nedir?

PH, 0 (kuvvetli asidik) ila 7 (nötr) ila 14 (kuvvetli alkalin) arasındadır. Tuzlar, asitler ve bazlar reaksiyona girdiğinde oluşur. Yapılan özel tuz, kullanılan asit ve baza bağlıdır.

Hidroklorik aside çinko metali atıldığında, hızla tepkir ve erir. Yoğunlaştırılsa bile, bir sitrik asit çözeltisinin bu metal üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur. Sitrik asit ve etanoik asit gibi organik asitler, zayıf asitler olarak sınıflandırılır. Hidroklorik asit ve sülfürik asit gibi inorganik asitler, güçlü asitlerdir.  Peki daha ayrıntılı olarak PH nedir ve PH göstergesinin özelliklerini daha ayrıntılı inceleyelim.

Ayrıca bunu da okuyabilirsinizAsitler ve Bazlar Nedir? Asit Baz Tepkimeleri

PH Skalası Nedir Ve Özellikleri

Bir çözeltinin PH değeri, asidite ya da baziklik göstergesidir. pH’ın normal sıralanışı PH l’den PH 14’e uzanır. Asidik ya da bazik olmayan nötr çözeltilerin PH değeri 7’dir. 

Asidik çözeltilerin PH değerleri 7’den azdır. PH değeri ne kadar düşükse, asit o kadar güçlüdür. Zayıf olan etanoik asitin PH değeri 5 civarındadır. Güçlü asitlerin PH değeri sıfıra yakındır, bazılarının PH değeri negatif bile olabilir. 

Bazik çözeltilerin PH değerleri 7’den büyüktür. Sodyum hidroksit (NaOH) gibi güçlü bazik çözeltilerinin PH değeri 14, hatta ddaha fazla olabilir.

 Zayıf asitlerin sadece bir bölümü çözeltide iyonlaşır. Güçlü asitler çözeltide tamamen iyonlaşır. Güçlü asitlerin çözeltileri, sadece hidrojen iyonları ve asit kökü iyonları içerir. Daha zayıf asitlerin çözeltileri, iyonlaşmamış asitlerin bazı iyonlarını ve çözeltilerini içerir.

turnusol 1 - PH Nedir? PH Değerleri Ve PH Açılımı

Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür.

(Ph Nedir?)

(Ph Nedir?)

Alkaliler kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür

(Ph Nedir?)

PH Ölçümü Nedir Ve Özellikleri

Bir çözeltinin ph değerini ölçmenin en basit yoluş bir gösterge kullanmaktır. Göstergeler, farklı phli durumlarda farklı renklerde bulunan boyalardır. Örneğin turnusol, asitte kırmızı, alkalide mavi olan bir bitki boyasıdır. Turnusol ve turnusol kâğıdı, asitleri ve alkalileri tespit etmede kullanılır. Diğer göstergeler, belirli PH değerlerinde renk değiştirir. Örneğin metil oranı, PH 3-4.5 arasında renk değiştirir. Göstergelerin kombinasyonları daha iyi PH değerini tahmin etmektedir. 

PH en iyi PH metresiyle ölçülür. Bir PH metresi hidrojen iyonlarının yoğunluğunu ölçer ve PH değerini hesaplar. 

Ayrıca bunu da okuyabilirsinizAsitlerin Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir ?

PH Değeri Ve İyonlaşma

Güçlü bir asidin PH değeri, tüm moleküllerinin hidrojen iyonlarına ve asit kökü iyonlarına ayrılışını gösterir. Zayıf asitlerin sadece bir bölümü iyonlaşır, Bu da, moleküllerin sadece bir bölümünün ayrılıp hidrojen iyonları ürettiği anlamına gelir. Bu nedenle, bunların çözeltileri, güçlü asitlerden daha az asidiktir. Buna benzer şekilde, zayıf alkaliler çok az hidroksit iyonu oluşturur. 

PH Denklemi Ve PH Açılımı

PH hesaplama denklemi 1909’da Danimarkalı biyokimyacı Søren Peter Lauritz Sørensen tarafından önerildi:

pH = -log [H + ]

pH + pOH = 14

Buradaki formül log,-10 logaritmasıdır ve [H + ], litre çözelti başına mol birimi cinsinden hidrojen iyonu konsantrasyonunu belirtir. “PH” terimi, hidrojenin element sembolü olan H ile birleştirilen “güç” anlamına gelir. Buradaki P harfi Almanca “potenz” kelimesinden gelir, H harfi de Hidrojenden gelir; bu nedenle pH, “hidrojenin gücü“nün kısaltmasıdır.

PH Nasıl Ölçülür?

PH ölçümü için birden fazla yöntem vardır .

 • En yaygın yöntem, pH’a duyarlı bir elektrot (genellikle camdan yapılır) ve bir referans elektrot içeren bir pH ölçerdir.
 • Asit baz göstergeleri, farklı pH değerlerine yanıt olarak renk değiştirir. Turnusol kağıdı ve pH kağıdı hızlı, nispeten kesin olmayan ölçümler için kullanılır. Bunlar, bir gösterge ile işlem görmüş kağıt şeritlerdir.
 • Bir numunenin pH’ını ölçmek için bir kolorimetre kullanılabilir. Bir şişe bir numune ile doldurulur ve pH’a bağlı bir renk değişikliği oluşturmak için bir reaktif eklenir. Renk, pH değerini belirlemek için bir tablo veya standartla karşılaştırılır.

PH ölçümleri turnusol kağıdı veya belirli bir pH değeri civarında renkleri değiştirdiği bilinen başka bir pH kağıdı türü olan turnusol kullanılarak yapılabilir. Çoğu gösterge ve pH kağıdı, yalnızca bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu söylemek için veya dar bir aralıktaki pH’ı belirlemek için kullanılır. Evrensel bir gösterge, 2 ila 10 pH aralığında renk değişimi sağlamayı amaçlayan gösterge çözeltilerinin bir karışımıdır. pH, günlük yaşamda olduğu kadar bilim ve endüstride de kullanılır. 

PH ölçeğiyle ilgili önemli noktalar şunlardır:

 • Nötr çözeltilerin tam olarak pH’ı 7’dir.
 • Asidik çözeltilerin pH değerleri 7’den azdır.
 • Alkali çözeltilerin pH değerleri 7’den fazladır.
 • pH 0’a yaklaştıkça, çözelti o kadar güçlü asidiktir.
 • pH 14’e yaklaştıkça, çözelti o kadar güçlü alkali olur.
notralizasyon - PH Nedir? PH Değerleri Ve PH Açılımı
Nötralizasyon (ph nedir)

Nötralizasyon Nedir?

Bir asit ve bir bazı karıştırırsanız kimyasal bir reaksiyon meydana gelir. Bu Tepkimeye Nötralizasyon denir. Doğru miktarda asit ve bazı birlikte eklerseniz nötr bir çözelti yapılır. Nötralizasyon ekzotermik bir reaksiyondur, böylece reaksiyon karışımı reaksiyon sırasında ısınır.

Nötrleştirmenin kullanıldığı bazı yöntemler şunlardır:

 • Çiftçiler, asitli toprakları nötralize etmek için kireç (kalsiyum oksit) kullanırlar.
 • Mideniz hidroklorik asit içerir ve bunun fazlası hazımsızlığa neden olur. Antasit tabletler, ekstra asidi nötralize etmek için magnezyum hidroksit ve magnezyum karbonat gibi bazlar içerir.
 • Arı sokmaları asidiktir. Sodyum hidrojen karbonat içeren kabartma tozu kullanılarak nötralize edilebilirler.

Turnusol Kağıdı Nedir?

Turnusol indikatör solüsyonu asidik solüsyonlarda kırmızıya, alkali solüsyonlarda maviye döner. Nötr çözeltilerde mora döner.

Turnusol kağıdı genellikle daha güvenilirdir ve kırmızı turnusol kağıdı ve mavi turnusol kağıdı olarak gelir. Aşağıdaki tablo, yapabileceği renk değişikliklerini gösterir.

Kırmızı turnusolMavi turnusol
Asidik çözeltiKırmızı kalır.Kırmızıya döner.
Nötr çözeltiKırmızı kalır.Mavi kalır.
Alkali çözeltiMaviye döner.Mavi kalır.
PH Turnusol Tablosu (PH Nedir)

 Kaynak: Ph Nedir,

91 / 100
Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

By Bilal Boğday

Bilim aşığı, araştırmacı bir mühendis olarak, doğru ve gerçek bilgiye ulaşmaya bir nebze katkı sağlamak amacı ile Bilim Kültür'ü 2020'de kurdum. Bu sitede gördüğünüz bir çok bilim, teknoloji, mühendislik ve daha bir çok kategorideki yazıları oldukça ciddi kaynaklardan toplayarak sizin için araştırıyor, çeviriyor, düzenliyor ve yayına sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir