dna nedir resim

DNA Nedir? DNA veya deoksiribonükleik asit, insanlarda ve hemen hemen tüm diğer organizmalardaki kalıtsal materyaldir. Bir insanın vücudundaki hemen hemen her hücre aynı DNA’ya sahiptir.

DNA’nın çoğu hücre çekirdeğinde bulunur, ancak mitokondride ( mitokondriyal DNA veya mtDNA olarak adlandırılır) de az miktarda DNA bulunabilir. Mitokondri, besinlerden gelen enerjiyi hücrelerin kullanabileceği bir forma dönüştüren hücrelerdeki yapılardır. Gelin DNA nedir, DNA’nın yapı birimi ve genetik kod gibi konulara ayrıntılı bir şekilde değinelim.

DNA Nedir?

DNA, deoksiribonükleik asit anlamına gelen spiral şeklinde dizilmiş iki uzun molekülden oluşan bir kimyasaldır. DNA’yı oluşturan yapıya çift ​​sarmal yapı deriz.

DNA’nın yapısı ilk olarak 1953’te Watson ve Crick tarafından keşfedildi.

Her sarmalda, değişen şeker (deoksiriboz) ve fosfat gruplarından oluşan bir omurgası vardır. Her şekere bağlı dört baz vardır: adenin (A), sitozin (C), guanin (G) ve timin (T).

DNA, genetik bilgiyi taşır. Her hücrenin çekirdeğinde DNA vardır. DNA, Canlı bir organizmanın büyümesi, çoğalması ve işlev görmesi için gereken tüm talimatlara sahiptir.

Adli bilim insanları, siber suçları çözmek için DNA profillerini kullanırlar.

DNA veya deoksiribonükleik asit olarak bildiğimiz DNA nedir kısaca dersek: çoğu hayvanın ve bitkinin ve hatta bazı virüslerin merkezi bilgi depolama sistemidir, diye tanımlayabiliriz. DNA, bir organizmanın tüm hücrelerinde bulunan temel kalıtsal materyaldir ve temel olarak hücrenin işlevleri, büyümesi, üremesi ve ölümü için etkili bölümdür.

Vücudumuzda yaklaşık 210 farklı hücre türü vardır. Her hücre vücudumuzun çalışmasına yardımcı olmak için farklı bir iş yapar. Kaslarımızı oluşturan kan hücreleri, kemik hücreleri ve hücreler vardır.

Hücreler, ne yapılacağına dair talimatlarını DNA’dan alırlar. DNA bir tür bilgisayar programı gibi davranır. Hücre bilgisayar veya donanımdır ve DNA, program veya koddur.

DNA kodu, nükleotidlerin farklı harfleri tarafından tutulur. Hücre, DNA üzerindeki talimatları “okurken”, farklı harfler talimatları temsil eder. Her üç harften biri kodon adı verilen bir kelimeyi oluşturur. Bir dizi kodon şöyle görünebilir:

ATC TGA GGA AAT GAC CAG

Sadece dört farklı harf olmasına rağmen, DNA molekülleri binlerce harf uzunluğundadır. Bu, milyarlarca ve milyarlarca farklı kombinasyona izin verir.

dna 163466 640 - DNA Nedir? DNA'nın Yapı Birimi ve DNA'nın Yapısı
genetik kod [dna nedir]

DNA ne anlama gelir?

DNA, deoksiribonükleik asidin kısaltmasıdır.

Gen Nedir?

Gen Nedir? Gen, DNA’nın kısa bölümleridir. Genler, kulak şekli veya göz rengi gibi belirli özellikler için bilgiler taşır. Farklı gen kümeleri, farklı özellikler için bilgi taşır. Bir kromozomda birçok gen vardır.

Kromozom Nedir?

Bir hücre çekirdeğinde DNA, kromozom adı verilen sarmal iplikler halinde düzenlenir .

İnsanlarda her hücrede 46 kromozom vardır. Meyve sineğinin yalnızca 8 kromozomu vardır ve genellikle kalıtım ile ilgili birşeyleri incelemek için kullanılırken, kırmızı kral yengeçlerinin devasa bir 208 adet kromozomu vardır.

Kromozomların yarısı bir ebeveynden, yarısı diğer ebeveynden gelir. İnsanlar olarak, bu nedenle, her ebeveynden gelen 23 kromozomumuz var .

Bu nedenle, organizmalar her iki ebeveynin özelliklerini paylaşırlar. Örneğin bir çocuğun babası gibi kızıl saçları ve annesi gibi uzun parmakları olabilir.

DNA Molekülünün Şekli

DNA Molekülünün Şekli DNA, mikroskop altında çok ince uzun sicimler gibi görünse de, DNA’nın kendine özgü bir şekle sahip olduğu ortaya çıkar. Bu şekle çift sarmal denir. Çift sarmalın dışında DNA’yı bir arada tutan omurga bulunur. Birlikte bükülen iki set omurga vardır. Omurgalar arasında A, T, C ve G harfleriyle temsil edilen nükleotidler bulunur. Farklı bir nükleotid her bir omurgaya bağlanır ve ardından merkezdeki başka bir nükleotide bağlanır. Yalnızca belirli nükleotid grupları birbirine uyabilir. Bunları yapboz parçaları gibi düşünebilirsiniz: A yalnızca T ile bağlantı kurar ve G yalnızca C ile bağlantılıdır.

DNA Nerde Bulunur?

DNA veya deoksiribonükleik asit, insanlardaki ve diğer canlı organizmalardaki tüm hücrelerin çekirdeğinde yer alan kalıtsal materyaldir. DNA’nın çoğu çekirdeğin içine yerleştirilir ve buna nükleer DNA denir. Bununla birlikte, DNA’nın küçük bir kısmı da mitokondride bulunabilir ve buna mitokondriyal DNA veya mtDNA denir.

dna nedir 2 - DNA Nedir? DNA'nın Yapı Birimi ve DNA'nın Yapısı
DNA Nedir?

DNA’nın Yapı Birimi Nedir? | DNA’nın Yapısı

DNA dört kimyasal baz içerir:

  • Adenin (A)
  • Guanin (G)
  • Sitozin (C)
  • Timin (T).

DNA’daki bilgiler dört kimyasal bazdan oluşan bir kod olarak depolanır: adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T). İnsan DNA’sı yaklaşık 3 milyar bazdan oluşur ve bu bazların yüzde 99’undan fazlası tüm insanlarda aynıdır. Bu temellerin sırası, alfabedeki harflerin belirli bir sırayla sözcükler ve cümleler oluşturmak için görünmesine benzer şekilde, bir organizmanın oluşturulması ve sürdürülmesi için mevcut bilgileri belirler.

DNA’nın önemli bir özelliği, kendini kopyalayabilmesi veya kendi kopyasını yapabilmesidir. Çift sarmaldaki her DNA ipliği, baz dizisini kopyalamak için bir model görevi görebilir. Hücreler bölündüğünde bu çok önemlidir çünkü her yeni hücrenin eski hücrede bulunan DNA’nın tam bir kopyasına sahip olması gerekir.

DNAnin yapi birimi - DNA Nedir? DNA'nın Yapı Birimi ve DNA'nın Yapısı
DNA’nın Yapı Birimi örneği

Adli Bilim Adamları DNA’yı nasıl kullanır? | DNA Nedir?

Her insanın DNA’sı benzersizdir (her ikisi de aynı ilk hücreden gelirler ,DNA’yı paylaşan tek yumurta ikizleri hariç). Adli bilim adamları, suçluları yakalamaya yardımcı olmak için DNA’nın benzersiz doğasını kullanır.

Suç mahallinde bırakılan insan hücrelerini, belki kan, belki tükürük veya belki saçtan toplarlar. Adli bilim adamları daha sonra hücrelerden DNA’yı çıkarır, analiz eder ve bir DNA profili oluştururlar.

DNA profili daha sonra diğer profillerin bir veri tabanına karşı kontrol edilir. Bir eşleşme varsa, kanıt olarak kullanılabilir. (DNA Nedir?)

89 / 100
Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

By Bilal Boğday

Bilim aşığı, araştırmacı bir mühendis olarak, doğru ve gerçek bilgiye ulaşmaya bir nebze katkı sağlamak amacı ile Bilim Kültür'ü 2020'de kurdum. Bu sitede gördüğünüz bir çok bilim, teknoloji, mühendislik ve daha bir çok kategorideki yazıları oldukça ciddi kaynaklardan toplayarak sizin için araştırıyor, çeviriyor, düzenliyor ve yayına sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir